Prosinec 2015

Humans / Lidé

20. prosince 2015 v 17:20 Rasy
 • V Crimson peak se lidé dělí na ty, co nemají tušení, že se mezi nimi pohybují nadpřirozené bytosti a na ty, co o nich ví a snaží se to všemožně ututlat, najdou se zde i spousty příznivců určité rasy. Často spolupracují s vlkodlaky, nebo upíry v marné snaze zavděčit se jim doufají že jednoho dne, vstoupí do jejich řad. V některých případech, když se poštěstí a najde se milosrdný stvořitel, skončí jako jedni z nich. V tom horším případě, lidi jen využijí a když je přestanou zajímat, skončí převážně mrtví.

LOVCI

Lovec je v podstatě obyčejný člověk, až na pár malých detailů. Místo večerního odpočinku, tráví večery lovem nadpřirozena. Ke své práci, bývají často od raného věku, cvičeni. Mohou se naučit ovládat různá bojová umění, dále se učí zacházení se zbraněmi, všeho typu. Od nožů až po pistole. Zbraní je spousta, stačí si jen vybrat. úkolem lovců je udržovat stvůry noci, daleko od lidské populace. Často se sdružují do skupin, na vlastní pěst by přece lovil jen blázen. Ve středu města mají vyhraněné místo, zvané ZÁKLADNA LOVCŮ. Právě zde se lovci sdružují a trénují. Často zde bývají schůzky a různé plány.

ROZENÉ SCHOPNOSTI

 • Martial Arts - Bojová umění
 • Arms - Zacházení se zbraňemi

SLABINY

 • Lidská rasa patří k těm nejzranitelnějším vůbec. Dají se zabít jakoukoliv zbraní, často podléhají nemocím, které taktéž mohou vést k smrti. Na druhou stranu jsou neuvěřitelně zruční. Nejvíce vynikají v ovládání bojovích umění. Velice dobře, ovládají různé střelné zbraně, často také používají nože, luky, kuše, atd.. Na rozdíl od jiných ras, mohou být přeměněni na jakoukoliv rasu (netýká se jezerních lidí, kterými se musíte narodit).

• • •


Vampires / Upíři

20. prosince 2015 v 4:16 Rasy
 • Upíři jsou především noční stvoření. Dělí se na dva druhy, čistokrevní a nečistokrevní. Nečistokrevní zpravidla hoří na přímém slunci. Čistokrevní jsou většinou o něco silnější ale to je dáno spíše individuálně. To zajímavé na čistokrevných je odolnost vůči slunečním paprskům, nedá se říct že by světlo měli v lásce, ale na rozdíl od nečistokrevných upírů, neshoří na slunci. Upíři pijí krev podle toho, jak jí potřebují. Každopádně - jednou za čas se napít musí. Mohou pít z lidí, jiných bytostí nebo zvířat. Obvykle jim však chutnají nejvíce čarodějnice, to je také jeden z hlavních důvodů proč se čarodějnice začali skrývat za zdmi akademie. Jejich krev je doslova přitahuje, jen pouhá vůně jejich krve, připravuje i nejstarší upíry o sebeovládání.

 • Po staletích však narazili, na další nesmrtelnou rasu. S přízraky si hned padli do oka, netrvalo dlouho a jejich druhy se začali navzájem proplétat. Vzhledem k tomu že byly obě rasy mrtvé, bylo velké pozdvižení při zjištění že společně mohou zplodit potomky. Upíři jsou v podstatě mrtvá těla bez duše, zato přízraky jsou duše bez stálého hmotného těla. Při spojení upírů(těla) a přízraků(duše), dokázali přivést na svět novou rasu. Novorozené dítě se zrodilo jako pouhý člověk, avšak dovršením 15tých narozenin začali chřadnout a postupně umírat. Po smrti povstali jako přízraky. Upírům se tohle z počátku vůbec nezamlouvalo. Při chřadnutí získávala mláďata přirozený hlad po krvi. Kdyby se nejednalo o pouhého člověka nebyl by to ani tak velké překvapení. Spousta mláďat nedokázala rozlišit hlad po krvi od hladu po normálním lidském jídle, na které byli celí život zvyklé. Při marných snahách je udržet při životě, vnutili upíři mladým lidskou krev. S počátku to vypadalo jako další nevydařený pokus, ale po pár dnech, se začal stav mláďat zlepšovat. Netrvalo to dlouho a ani krev po čase nepomáhala a začali opět chřadnout. Zoufalí rodiče přivedli pro tentokrát živý přísun krve. Jakmile mládě okusilo krev přímo z teplého lidského těla, nedokázalo přestat pít, dokud oběť nepadla mrtvá k zemi. A v tu chvíli vzešla nová, vylepšená rasa upírů. Po prvním zabitím přestaly děti chřadnout a stali se z nich plnohodnotní upíři. Avšak, něčím se od svých přeměněným bratrům lišily. Právě tahle doba byla pro všechny v upířím světě zlomová, konečně se nemuseli skrývat ve stínech a mohli vyjít na denní světlo.

 • Čistokrevní: Upír narozený přízraku a upírovy, který je později přeměněn na právoplatného člena upíří rasy. Avšak s malým vylepšením, oproti přeměněným upírům mohou vyjít na sluneční světlo a neshořet. Sluneční paprsky nemilují, ale neshoří na nich.

 • Přeměněni: Dříve člověk, či jiná rasa, přeměněná jiným upírem. Na rozdíl od čistokrevných upírů, nemohou vyjít na slunce a nezemřít, jedinou možností jak spatřit denní světlo jsou denní šperky, zhotovené čarodějkami. Další variantou, ovšem pouze dočasnou, je vílí krev. Ta má pro upíry zvláštní vůni, podobně jako u čarodějek. Mají také menší sílu než čistokrevní.

UPÍŘÍ KLAN

VELEKNĚŽKA
Vládkině celého klanu. Každý upír v klanu, se podrobuje právě jí! Velekněžka může být jen jedna, ale po boku jí může stát druh/družka. Ti se však na vládě dvakrát nepodílejí. Ano mají určité pravomoce, ale poslední slovo má Velekněžka

RADA
Ta se skládá s pěti členů. Bývají to nejbližší spojenci Velekněžky. Dohlíží na chod klanu a řeší nejrůznější problémy. Když není Velekněžka přítomna, padá velení právě na ně. Ovšem rozhoduje se pomocí hlasování, pokud tři souhlasí a dva ne, mají ti dva smůlu a musí se podrobit většině.

BOJOVNÍCI
Zajišťují ochranu celému klanu. V této pozici bývají nejzkušenější bojovníci, jak se zbraněmi tak bez nich. Slouží také jako armáda v případě válčení. V této sekci je počet neomezen.

ČLENI
Zde nalezneme všechny ostatní, kteří doplňují klan. Jedná se o prosté upíry, bez jakýchkoliv pravomocí do zásahu vedení.

• • •

ROZENÉ SCHOPNOSTI

 • Control - Dokáží ovládnout mysl a přinutit udělat cokoliv si zamyslí(Ovšem vše s mírou! Pamatujte že nesmíte nikoho zabít bez hráčova souhlasu!)
 • Speed - Neskutečná rychlost
 • Regeneration - Rychlá regenerace
 • Senses - Zostřené smysly(sluch, čich)
 • Strong - Neuvěřitelná fyzická síla
 • Healing - Jejich krev má léčivé účinky
 • Nesmrtelní

SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI

(MŮŽETE SI VYBRAT POUZE JEDNU!)
 • Telepatie - Komunikace pomocí myslí bez použití smyslových orgánů, psané informace atd. Přenášená informace je vložena do mysli toho, s kým pomocí telepatie komunikujete. Můžete také číst myšlenky ostatním bytostem(Až na vyjímky)
 • Shield - Dokáže vytvořit psychický štít, jak kolem sebe tak kolem druhých. Díky němu, anuluje ostatní schopnosti, které na ní protivník použije.
 • Future - Vize budoucnosti, které se ovšem nemusí splnit. Nevidíte jak věci dopadnou dokud dotyčný neudělá rozhodnutí, které k nim vede. Můžete vidět pouze útržky(postavy,prostředí, čas, atd..)

SLABOSTI

 • Dají se zabít jen nadměrným poškozením těla, např. useknutím hlavy, probodnutí kůlem. Dále je dokáže zabít sluneční světlo(netýká se čistokrevných upírů). Podobně jako vlkodlaci, jsou alergičtí na stříbro(působí na ně jako žíravina)

• • •


Phantoms / Přízraky

20. prosince 2015 v 2:46 Rasy
 • Tahle rasa, přišla na svět spolu se smrtí. Dalo by se říci, že přízraky jsou jistý druh duchů, kteří po smrti nezamíří do nebe ani do pekla, ale uvíznou na tomhle světě. Dlouhá staletí jen bloumali světem na pospas své prach bídné existenci. Během staletí, se kvůli samotě a odsouzení k věčnému bloudění po světě, spousta z jejich druhu postupně zbláznila a zahořkla. Záviděli i prostým smrtelníkům jejích životy. Postupem času, se u nich rozvinula zajímavá schopnost, která otřásla celou jejich existencí. Celá staletí jen bloudili po světě jako duchové, nikým neviděni, ale to se náhle změnilo. Dokázali vyvinout schopnost ztělesnění. To znamená, že dokáží zhmotnit své lidské tělo. Tohle vše dalo jejich životům zcela nový směr. Smrt pro ně už nebyla trestem, ale odměnou. Stali se tak prvními nesmrtelnými bytostmi na světě. I přes tuhle nově nalezenou schopnost, nemohly vést až tak normální život jak si zpočátku mysleli. Samozřejmě nemohli své zhmotněné tělo udržovat každou minutu své existence. Ve svém hmotném těle mohou pobývat vždy jen 12 hodin. Následujících 12 hodin zase načerpávají sílu, potřebnou na znovu zhmotnění. Přízrakem se mohou stát lidé kteří umřeli násilnou smrtí(vražda,sebevražda.)

 • Jak už tak letěla staletí za staletím, přízraky nestárly a nemohli zemřít. Po čase začali toužit po rozšíření vlastních řad. Nestačili jim přízraky tvořené přirozenou cestou. Toužili dosáhnout vlastního potomstva, které by si mohli hýčkat a udržovat. V té době narazili na další nesmrtelnou bytost. Až do téhle chvíle si mysleli že jsou na světě jediní požehnaní, ale upíři je přesvědčili o opaku. Tyhle dvě rasy se navzájem doslova přitahovali. Nebylo tak ani velké překvapení že se postupem času mezi sebou začali i pelešit. Vzešlo z toho však něco neuvěřitelného. Ve spojení přízraků a upírů dokázali počít dítě. Nikdy dřív se nic podobného nikomu z nich nepovedlo, aby taky ano, technicky byly obě rasy mrtvé a neplodné. Při bližším studiu zjistili mnoho dalších detailů. Každé dítě které bylo mezi těmito druhy počato se rodilo vždy jako obyčejný člověk. To se však změnilo, při dosažení 15 tých narozenin. Mládě těžce onemocnělo, netrvalo dlouho a náhle zemřelo. Nejzajímavější ale bylo, že mládě doopravdy nezemřelo, jen znovu povstalo jako noví přízrak. Jak už bylo zmíněno přízrakem se mohou stát jen ti co zemřou násilnou smrtí. Tenhle objev zatřásl vším v co do teď věřili. úspěch však nebyl jen na jejich straně, upíři se také s jejich spojenectví těšili.
 • V dnešní době jsou Přízraky jedním s nejmocnějších a zároveň nejnebezpečnějších tvorů. V Crimson peak se před pár generacemi usadili společně s upíři. Netušili však kdo jim zde bude stát v cestě, ano správně, čarodějky a nejsou jediné.

 • NAROZENÝ - Rodí se jako pouhý člověk. Při dovršení 15-ti začne chřadnout a tak musí učinit těžkou volbu. Zemře a stane se přízrakem, nebo okusí lidskou krev a po prvním zabití, povstane jako upír.

 • PŘEMĚNĚNÝ - Přízrakem se může stát kdokoliv po své smrti. Avšak nejedná se o normální smrt. Pouze bytosti, které odejdou násilnou smrtí, se mohou stát přízraky.

KLAN

VŮDCE
Ten/ta nejvyšší, kterého musí všichni poslouchat. Tuhle pozici, po většinou obývá pouze jeden člověk. V případě páru mohou i dva, ale druhý partner nemá stále tak velké pravomoce.

ZÁSTUPCE
Druhá nejvyšší pozice, která náleží oblíbencům vůdce. V této pozici, můžete řídit dění v nepřítomnosti vůdce. Tato pozice obnáší ovšem i určitou zodpovědnost. Máte na starosti nejen stav a blahobyt klanu, ale i situaci ve městě. Maximální počet přízraků jsou 3.

ČLENI
Klan nijak neoplývá pozicemi a tak se většina, hází do jednoho pytle. Zde nalezneme veškeré členy klanu.

• • •

ROZENÉ SCHOPNOSTI

 • Telepatie - Komunikace s jiným přízrakem pomocí myšlenek.
 • Transmission - Když nejsou ve svém zhmotněném těle, dokáží se přenést na jekékoliv místo na světě během pár sekund. Místo na které chtějí být přeneseni si musí živě představit a musí ho znát.
 • Materialization - Zhmotnění skutečného těla.
 • Strong - Nadlidská síla sílá
 • Nesmrtelní

SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI

(MŮŽETE VYBRAT POUZE JEDNU!)
 • Telekineze - Pohybování předměty myšlenkou.
 • Halucinace - Dokáží vás přimět, vidět neexistující věci.
 • Fog - Můžete vytvořit mlhu, která otupí smysly každého, kdo se do ní dostane (oslepne, ohluchne, přestane cítit bolest, předměty, vůni atd.) Prostě "jsi sám v naprosté temnotě.

SLABINY

 • Vzhledem k tomu že jsou nesmrtelní, není znám žádný způsob jak je nadobro zničit. Avšak, mohou být lapeni do magických pastí, nastražených vílami.

• • •


Werewolves / Vlkodlaci

18. prosince 2015 v 23:39 Rasy

Werewolf pack Deaton

 • Vlkodlak je taktéž bájnou rasou která se na světě objevila ještě dříve než obyčejní smrtelníci. Jedná se o křížence člověka a vlka. Ovšem jsou mnohokrát silnější, než obyčejní smrtelníci a to jak v lidské podobě, tak i ve zvířecí. Berou na sebe podobu mohutného vlka. Proměna však není nikdy snadná ani bezbolestná a bez pomoci měsíce je o to horší. Co se týká ženských zástupců, vlčic je mnohem méně, protože jen málo jich přežije proměnu. Pro vlkodlaky je nadmíru těžké naučit se ovládat, už od přírody jsou velice agresivní a co se týká jejich sebeovládání? Z počátku vážně nestojí za to. To však neznamená že se to nedá naučit. Vlkodlaci se za pomocí smečky, učí sebekontrole. Ovšem pokud je vlkodlak přeměněn více než rok a stále se neovládá, když se rozčílí, nikdy nebude mít dost sebeovládání na to, aby přežil. Vlci, kteří se nedokáží kontrolovat, jsou kvůli bezpečí smečky zabiti. Jiná věc je ale rozený vlkodlak, který má přirozené sebeovládání. Vlkodlaci stejně jako ostatní dravci respektují i hranou odvahu. Přílišnou snahu nerozzlobit je považují za slabost - a slabí tvorové jsou kořist. A co se týká potomstva? Lidské ženy potratí více než polovinu dětí, které zplodí s vlkodlakem. Donosí jen ty, které jsou úplně lidské. Vlkodlačí ženy potratí při prvním úplňku. Jediná cesta pro vlkodlačí početí, vede přes magii, ta dokáže potlačit proměnu při úplňku a tak umožní bezpečné donošení dítěte. To je také jeden z důvodů, proč vlkodlaci snáší víly ve blízkosti.

 • Přeměněný: Vlkodlakem se můžete stát, když vás pokouše jiný vlkodlak. Ne vždy je proměna úspěšná, proměnou dokáží projít, jen ti nejsilnější jedinci, to je také, jeden z hlavních důvodů proč se ve smečkách vyskytuje minimální počet žen. Jen hrstka žen je dostatečně silná aby prošla úspěšnou proměnou.

 • Rozený: Vlkodlak narozený vlkodlačím rodičům za pomoci magie. Každá proměna, kterou od raného dětství absolvují, není ani zdaleka tak bolestivá jako u přeměněných vlkodlaků.

• • •


SMEČKA

ALFA
Každá smečka má svého alfu, vlka, který je dost silný na to, aby udržel ostatní pod kontrolou. Ale k tomu, aby se vlk stal alfou, je zapotřebí hrubé síly, ne inteligence ani selského rozumu.Alfa můžou být i dva vlkodlaci, ovšem pokud jsou pár. Potom je z nich Alfa pár, jako král a královna. Ve vlčí podobě, mají alfa vlci vždy karmínově červené oči.

BETA
Beta je druhý nejváženější vlk ve smečce. Je zástupce Alfy a i jej ostatní vlci respektují. Hlídá omegy a gammy. Má na starost vše co se ve smečce děje. Pokud není na blízku alfa, přebírá velení, než se alfa vrátí. Tuhle pozici nejčastěji zastávají dominantní vlkodlaci.

GAMMA
Gama je třetí pozice,ale stále je to velmi výhodné postavení. Nemá však nárok si příliš dovolovat, proto bude lepší, když si svoje kousavé názory vůči vyšším postavením nechá pro sebe a nebude odmlouvat případným rozkazům, které budou tomuto postavení zadány.

OMEGA
Tihle vlkodlaci slouží vlkodlakům z vyššího postavení někdy jako živá hračka, ovšem je zakázáno zabít. Někteří si na nich dokonce vybíjí zlost. Zlepšují si na nich lovecké schopnosti, dělají chůvu mladým vlkodlaků, kteří neví, co dokáží jejich drápy. Přesto že toto postavení může vypadat jako, že je vlkodlak chudáček, není tomu tak, pokud člen Omegy zemře, truchlí všichni z celé smečky stejně.

SAMOTÁŘ
Někteří z vás bohužel nezapadnou ani do jedné smečky. V tomto případě, se stáváte samotáři. Zodpovídáte se jen sami sobě, ale pozor! Není to tak bezstarostná funkce, jak se na první pohled zdá. Jakožto vyhnanec nemáte ochranu smečky a tak v případě, vstupu na cizí teritorium můžete být lovnou kořistí.

• • •
 • Rovnoprávnost žen však do světa vlkodlaků zrovna nepronikla. Spářená žena zastává ve smečce postavení podle svého druha a nespářené ženy stojí vždy níž než muži, pokud ovšem nejsou mimořádně submisivní.

• • •

ROZENÉ SCHOPNOSTI

 • Senses - Zostřené smysly(čich, sluch)
 • Regeneration - Rychlá regenerace
 • Strong - Velká síla. Samozřejmě ve vlčí podobě, je jejich síla o dost větší než normálně.
 • Communications - Ve vlčí podobě dokáží vzájemně komunikovat s ostatními členy smečky, pouhou myšlenkou.
 • Dožívají se až 200 let
 • Bojová umění

SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI

(MŮŽETE VYBRAT POUZE JEDNU!)
 • Speed - Neuvěřitelná rychlost,dokáží se tak téměř měřit upírům.
 • Empatie - Dokáží se vcítit do pocitů ostatních členů své smečky(Platí pouze na smečku)
 • Pain - Vlkodlaci mohou absorbovat a zmírnit bolest jiných lidí / tvorů.

SLABINY

 • Kvůli rychlé regeneraci, je velmi těžké vlkodlaka nějak vážněji zranit. Dokáže je zabít jen stříbrná kulka přímo do srdce. Zároveň jsou na stříbro více méně alergičtí, působí na ně jako žíravina.

• • •